مهاجرت به ترکیه از طریق خود اشتغالی توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی (آنکارا ، استانبول ، ازمیر ،انتالیا، آلانیا ، کوش آداسی ، قبرس)