ثبت شرکت در منطقه آزاد ایران برای مهاجرین و اتباع خارجه ، مسافرین خارجه در ایران توسط وکیل متخصص و پایه یک دادگستری